Kontakt

Biuro projektu

ul. Wrocławska 12
63-200 Jarocin

Tel. 533 308 845
e-mail: rekrutacja@ida-system.pl

O projekcie

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w okresie od 1 grudnia 2016 roku realizuje na ternie województwa wielkopolskiego Projekt pt. „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!” w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 114 osób w wieku 25-64 lat, zatrudnionych w branży budownictwa i zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 578 675,00 zł
Kwota dofinansowania : 520 807,50 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • Osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające się z własnej inicjatywy na potrzebę podniesienia kwalifikacji.
 • Osoby pracujące w budownictwie,
 • Osoby w wieku 25-64 lata
 • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
 • Wykształcenie: średnie i niższe

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe:

1. Kursy nadające kwalifikacje zawodowe

a. Kursy przygotowawcze w zakresie Dozoru „D” i Eksploatacji „E” energetyczny G1, elektryczny G2,
gazowy G3.

b. Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji w zakresie obsługi maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych:

Koparki, Ładowarki, Koparko-ładowarki, Spycharki, Betoniarki, Maszyny do produkcji mieszanek betonowych, Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, Narzędzia udarowe ręczne, Pomp do mieszanki betonowej, Agregatów tynkarskich, Podajników do betonu, Równiarki. Montażysty rusztowań budowlanych.

c. Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT):

Wciągników hakowych, Wciągników sterowanych z kabiny, Dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobową, Dźwigów budowlanych z obsługą towarową, Podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych, Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, przewoźne oraz samojezdne Suwnie sterowane z poziomu roboczego, Suwnice sterowane z kabiny, Żurawie samojezdne, wieżowe.

Kursy rzemieślnicze przygotowujące do uzyskania kwalifikacji czeladnika w zawodzie związanym z budownictwem zakończone egzaminem czeladniczym

Betoniarz, zbrojarz, monter izolacji budowlanych, malarz, tapeciarz, murarz, posadzkarz, glazurnik, parkieciarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci cieplnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, konstrukcji budowlanych, izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych, termoizoler, murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, szklarz budowlany, stolarz, stolarz budowlany, elektryk, kamieniarz.

Uczestnikom zostaną zapewnione bezpłatnie

 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Egzamin
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
 • Materiały szkoleniowe

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej,

Formularze należy składać w biurze projektu osobiście lub pocztą, na adres: ulica Wrocławska 12, 63-200 Jarocin


Zapytanie ofertowe Nr WK/1/2017

 

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji w grupie G1 (uprawnienia elektryczne) i/lub G2 (uprawnienia cieplne) i/lub G3 (uprawnienia gazowe) wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 10 osób uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz usług – kryterium oceny
 3. Oświadczenie o braku powiązań
 4. Wykaz usług
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 6. Formularz ofertowy szkolenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji w grupie G1 (uprawnienia elektryczne) i/lub G2 (uprawnienia cieplne) i/lub G3 (uprawnienia gazowe) wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 10 osób uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

wyłoniony został wykonawca:

TB System Tadeusz Bubeła
ul. Konopnickiej 36, 23-210 Kraśnik


Zapytanie ofertowe Nr WK/2/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


Zapytanie ofertowe Nr WK/3/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


Zapytanie ofertowe Nr WK/4/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursu przegotowującego do egzaminów rzemieślniczych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:

 1. Rozstrzygniecie najgorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe Nr WK/5/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursu przegotowującego do egzaminów rzemieślniczych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Consulting – Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska 18A/6, 35-205 Rzeszów

data wpłynięcia oferty: 24.05.2017

cena oferty: 17712,00 zł

Pełna lista podmiotów
1. Consulting – Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska 18A/6, 35-205 Rzeszów

Zapytanie ofertowe Nr WK/6/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursu przegotowującego do egzaminów rzemieślniczych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Consulting – Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska 18A/6, 35-205 Rzeszów
data wpłynięcia oferty: 24.05.2017

cena oferty: 7910,40 zł

Pełna lista podmiotów
1. Consulting – Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska 18A/6, 35-205 Rzeszów


Zapytanie ofertowe Nr WK/7/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji w grupie G1 (uprawnienia elektryczne) i/lub G2 (uprawnienia cieplne) i/lub G3 (uprawnienia gazowe) wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 30 osób uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wykaz usług – kryterium oceny
 3. Oświadczenie o braku powiązań
 4. Wykaz usług
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 6. Formularz ofertowy szkolenia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursu przegotowującego do egzaminów rzemieślniczych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

Załączniki:

 1. Rozstrzygniecie najgorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe Nr WK/8/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


Zapytanie ofertowe Nr WK/9/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu na zajęcia praktyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Nieroztrzygnięte – Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe Nr WK/10/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


Zapytanie ofertowe Nr WK/11/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


Zapytanie ofertowe Nr WK/12/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wynajem sal/ miejsc do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

Nieroztrzygnięte – Brak ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

nr RR/2/2017/WK

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę cateringu na zajęcia praktyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

Załączniki :

Zapytanie – rozeznanie rynku

Wycena

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

nr RR/3/2017/WK

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sal/ miejsc do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w ramach kursów przygotowujących do
egzaminu czeladniczego w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży
budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku
pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie – rozeznanie rynku
 2. Wycena

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

nr RRU/1/2017/WK

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem sali szkoleniowych do zajęć teoretycznych kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:<
Zapytanie – rozeznanie rynku
Wycena
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU
nr RRU/2/2017/WK
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę cateringu na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

Załączniki :

Zapytanie – rozeznanie rynku

Wycena


Zapytanie ofertowe Nr WK/13/2017

 

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 40 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 5. Wykaz usług
 6. Wykaz usłud- kryterium oceny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 40 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

wyłoniony został wykonawca:

TB System Tadeusz Bubeła
ul. Konopnickiej 36, 23-210 Kraśnik


Zapytanie ofertowe Nr WK/14/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

wyłoniony został wykonawca:

Do części 1:
Paweł Sobczak

data wpłynięcia oferty: 25.09.2017 r.
cena oferty: 8320,00 zł brutto

Do części 2:
Leszek Kowalczykiewicz

data wpłynięcia oferty: 25.09.2017 r.
cena oferty: 6240,00 zł brutto

Do części 3:
Krzysztof Suchora

data wpłynięcia oferty: 25.09.2017 r.
cena oferty: 6240,00 zł brutto


Zapytanie ofertowe Nr WK/15/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/16/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem na wynajem sal szkoleniowych do zajęć teoretycznych kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.” – Znak sprawy: WK/16/2017 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na otrzymane pytania:

Odpowiedzi na pytania

 

Zamawiający informuje, że w dniu 7.11.2017 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl).
Szczegóły w załącznikach:

 1. zmiana zapytania ofertowego
 2. zapytanie ofertowe – zmienione

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe Nr WK/17/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 7.11.2017 r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl). Szczegóły w załącznikach:

1. zmiana zapytania ofertowego

2. zapytanie ofertowe – zmienione


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych na dostawę cateringu na zajęcia teoretyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/18/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz murarz w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz murarz w budownictwie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”

Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/19/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wynajem sal/ miejsc do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych i murarz w budownictwie, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych na wynajem sal/ miejsc do przeprowadzenia szkolenia praktycznego w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych i murarz w budownictwie, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/20/2017

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu na zajęcia praktyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki|:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych nna dostawę cateringu na zajęcia praktyczne w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/21/2018

 

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz
z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 20 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Wykaz usług
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Wykaz usług- kryterium oceny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuję, że w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 20 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,

wybrał następujące oferty:
Załączniki:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr WK/22/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części teoretycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
wybrał następujące oferty:
Załącznik:
Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty,


Zapytanie ofertowe Nr WK/23/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

wybrał następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty,


Zapytanie ofertowe Nr WK/24/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert wynajem sal szkoleniowych oraz cateringu w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tynkarz oraz murarz/tapeciarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych oraz cateringu w ramach kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tynkarz oraz murarz/tapeciarz, dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

wybrał następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty,


Zapytanie ofertowe Nr WK/25/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie części praktycznej kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz/tapeciarz oraz murarz/tynkarz dla mieszkańców województwa wielkopolskiego pracujących w branży budowlanej – uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
wybrał następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty,


Zapytanie ofertowe Nr WK/26/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 20 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.
Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Wykaz usług.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Wykaz usług składany w celu otrzymania punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 20 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
wybrał następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty,


Zapytanie ofertowe Nr WK/27/2018

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych z wymianą butli gazowych wraz z egzaminami państwowymi dla 21 osób uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Wykaz usług.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Wykaz usług składany w celu otrzymania punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata informuje, że w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do nabycia uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych z wymianą butli gazowych wraz z egzaminami państwowymi dla 21 osób uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”.

wybrał następujące oferty:

Załącznik:

Rozstrzygniecie najkorzystniejszej oferty